Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Vše co chcete vědět o exekuci?

adimage

Exekuce je strašákem mnoha lidí. Nejvíce děsí především ty, kteří začínají mít problém se splácením svých pohledávek. Mnozí z nás však netuší, co se vlastně při takové exekuci děje. Většina z nás si představuje, že u našich dveří ihned zazvoní exekutor a zabaví nám veškerý majetek, ke kterému nebudeme mít žádné papíry. To však není tak úplně pravda.

Před samotnou exekucí

Lidé si půjčují neustále. Do dluhů a později do exekuce se, ale nemusíte dostat jen díky půjčce. Mnozí se na exekutorskou listinu dostanou neplacením alimentů, nejrůznějších pokut, nebo neplacením nájemného, či energií.

Co je exekuce

Exekuci může v České Republice provádět několik subjektů – soud, soudní exekutor, obecní, krajský, či finanční úřad. Exekutor nejedná z vlastní iniciativy. Akcí ho pověří vždy věřitel. Pokud tedy věřiteli dojde trpělivost s dlužníkem, má možnost podat návrh na nařízení exekuce. Často se to stává právě u nebankovních institucí, kterým trpělivost dochází mnohem dříve než bankám.

Před každou exekucí musí proběhnout dvě kolečka u soudu. V prvním kole soud zkoumá, zda dluh opravdu existuje a určuje do kdy má být dlužníkem uhrazen. Pokud dlužník na výzvu soudu nereaguje, věřitel se může na soud obrátit podruhé a ten nařídí exekuci.

Exekuce začíná běžet ode dne podání návrhu, kdy začalo běžet tzv. exekuční řízení. Soudní exekutor poté požádá soud o udělení pověření k provedení exekuce. Po jeho schválení soud rozhodne jakým nejlepším způsobem exekuci provést. V tomto případě se zohledňují majetkové a finanční poměry dlužníka.

Soudní exekutor s usnesením o nařízené exekuci a s exekučními příkazy může k dlužníkovi přijít bez ohlášení. Nemá povinnost dlužníka předem varovat. Bohužel i díky tomu je dlužník často ten poslední, který se o exekuci dozví. A důvod je prostý – díky nulovému varování se totiž dlužník nemůže připravit na tuto nepříjemnou návštěvu a například poschovávat svůj majetek. Navíc pokud nikdo neotevře, exekutor si může na pomoc přivolat i zámečníka.

Jakým způsobem se exekuce provádí?

Nejčastějším případem jak se exekuce provádí je tzv. exekuce na plat. Dlužníkovi se vypočítá minimum, ze kterého je schopný přežít a zbytek peněz jde na zaplacení dluhu. Tento způsob je pro exekutory nejsnadnější. Stačí jim zjistit, kde dlužník pracuje a domluvit se se zaměstnavetelem na srážkách ze mzdy. Výši srážek určuje soud. Ještě nepříjemnější je tzv. exekuce na bankovní účet, kdy se dlužníkovi obstaví celý bankovní účet. Nemáte tedy přístup k vaším penězům a vybrat si z účtu můžete pouze jednou a to částku, která odpovídá dvojnásobku životního minima.

Dalším řešení je sáhnout na dlužníkovi nemovistosti. Tedy zastavit dům, byt, nebo pozemek. Exekutor jednoduše zablokuje konkrétní nemovitosti v katastru a dlužník s nimi poté nemůže volně nakládat. Soud nemovitost nedostane, jde spíše o pojistku v případě, že by se dlužník chtěl nemovitosti zbavit například převodem na někoho jiného.

Poslední možností je, sáhnout dlužníkovi na jeho majetek. V tomto přípaě přijde exekutor k vám domů. Nemusí to být pouze místo, kde máte trvalé bydliště, ale i místo, kde se dlouhodobě zdržujete. Pokud na místě nejste, exekutor si zavolá na pomoc zámečníka a zabaví vše, o čem se domnívá, že je vaše. Věci poté putují do dražby, kde je ocení znalci a draží se za třetinu odhadní ceny. Může se stát, že exekutor zabaví věc, která dlužníkovi nepatří, ale patří například jeho spolubydlícímu. V tomto případě ihned kontaktujte exekutora, kterému ale musíte prokázat, že daná věc

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Linkedin
right